Tổ khúc "Bốn mùa" của nhạc sĩ người Ý Antonio Vivaldi gồm 4 concertos soạn cho tứ tấu đàn dây, lần lượt diễn tả về 4 mùa trong năm.

Trong video dưới đây, concerto số 1 cung Mi thứ hay như quen gọi là concerto Mùa xuân (La primavera) kéo dài từ đầu đến khoảng phút thứ 10, gồm 3 mouvements: Allegro, Largo e pianissimo sempre, Allegro Pastorale. Mỗi chương phác họa một sắc thái riêng về mùa xuân.

Các bạn có thể lắng nghe được sự chùng chình vương vấn của những làn sương cuối đông, những thanh âm rộn rã của hoa và nắng, tiếng cựa mình của chồi non...

Click on the image above to load video player