Displaying 10 of total 39 results with tag Công nghệ. Remove tag
Tạo swap trên máy chủ linux
Cho dù với lượng RAM vật lý dư dả, chúng ta vẫn nên tạo thêm swap để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của hệ thống. Bài này chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng swap để tăng lực cho máy chủ web hoặc các máy tính thiếu RAM.
Posted 4 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Tại sao phải quan tâm đến coding style?
Nicholas C. Zakas là một trong các đại tôn sư JavaScript và front end hiện nay. Anh từng làm ở một số công ty nhỏ trước khi đến Yahoo! vào năm 2006. Ở đó,...
Posted 4 years ago | Bài dịch Công nghệ
Lược sử các trình duyệt web
Microsoft đã quyết định dùng tên Microsoft Edge cho Project Spartan. IE, kẻ thống trị một thời xem như đã chết. Đây là lúc chúng ta nên dành đôi phút nhìn...
Posted 5 years ago | Tư liệu Công nghệ
Two-ways data binding với Object.observe
Các framework Javascript thường nhấn mạnh vào tính năng data binding như một ưu thế nổi bật của chúng. Nhưng thực ra bạn có thể thêm data binding vào ứng...
Posted 5 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Những skills mới cho web developer 2015
Thế giới web năm 2015 sẽ có nhiều thay đổi mang tính cách mạng, dưới đây tôi điểm qua một số nét chính. Bên cạnh mỗi cái tên sẽ là chỉ số đánh giá mức độ...
Posted 5 years ago | Xu hướng Công nghệ
Tạo môi trường dev thông minh bằng virtual machine
Setup environment trên máy tính để dev là công việc bắt buộc phải làm ngay khi bước vào triển khai dự án. Websites và webapps ngày nay thường được build...
Posted 5 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
"Material Design" - Vài đặc tính và các resources nên biết
Khi trào lưu flat design do Microsoft và Apple khởi xướng có vẻ dịch chuyển sang phía bên kia của đỉnh cao, tháng 6 năm 2014, Google đã đem tới một triết...
Posted 5 years ago | Xu hướng Công nghệ
Cài đặt NodeJS trên WebFaction server
( Note: WebFaction hiện đã tích hợp Node.js dưới dạng one-click install, bài hướng dẫn này được viết trước đó. Nay chỉ để tham khảo nếu bạn muốn cài đặt...
Posted 7 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Myzone - Một hệ thống mạng bách khoa toàn thư xã hội
Ngày 28/10 tới, Green Global chúng tôi sẽ release một hệ thống mạng xã hội có tên là YouLook. Hệ thống YouLook đã được phát triển từ 1 năm trước dưới code...
Posted 7 years ago | Công nghệ
Lập trình dựa trên nguyên mẫu
Thừa kế (inheritance) là khái niệm chủ đạo trong lập trình hướng đối tượng (OOP). Đây cũng là thứ để lại nhiều câu chuyện thú vị nhất trong bộ môn...
Posted 7 years ago | Bài dịch Công nghệ