Displaying all results with tag Bài dịch. Remove tag
Tại sao phải quan tâm đến coding style?
Nicholas C. Zakas là một trong các đại tôn sư JavaScript và front end hiện nay. Anh từng làm ở một số công ty nhỏ trước khi đến Yahoo! vào năm 2006. Ở đó,...
Posted 4 years ago | Bài dịch Công nghệ
6 bí quyết dứt điểm công việc
Dịch theo "6 Tips for Getting Things Done", Louise Watson Mọi người luôn thắc mắc về khả năng dứt điểm công việc của tôi. Ở trường phổ thông, lên...
Posted 5 years ago | Methodology Bài dịch
Lập trình dựa trên nguyên mẫu
Thừa kế (inheritance) là khái niệm chủ đạo trong lập trình hướng đối tượng (OOP). Đây cũng là thứ để lại nhiều câu chuyện thú vị nhất trong bộ môn...
Posted 7 years ago | Bài dịch Công nghệ
Một cách nhìn khác về khoảng trắng
Dịch từ “ A New Way Of Thinking About White Space “, Addison Duvall Cứ thử hỏi bất kỳ web designer nào, họ sẽ nói cho bạn nghe về "white space"...
Posted 7 years ago | Công nghệ Bài dịch
G+ chơi thích hơn Facebook
Tuần rồi tôi đã làm một thí nghiệm nhỏ: đối chiếu các bài viết của tôi khi post trên Twitter, Facebook và Google+ để xem chúng được cộng đồng đón nhận khác...
Posted 9 years ago | Bài dịch Công nghệ
Trùng Cửu tống biệt ký Nguyệt Sinh - Cổ Dã Tử
Cổ Dã Tử (JakenLem) nguyên là một nho sĩ của TAL, sở trường cổ thi, tiếc là nay như hạc nội mây ngàn chẳng biết đã về đâu. Mỗ đăng lại một bài thơ của lão...
Posted 9 years ago | Giải trí Bài dịch