Displaying 10 of total 23 results with tag Hướng dẫn. Remove tag
Functional Programming - Phần 3 - Buông bỏ
Functional Programming là một con đường khác, một phương pháp tư duy khác trong coding. Ở tầm nhìn trừu tượng hơn, người ta xếp Functional Programming vào...
Posted 2 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Functional Programming - Phần 2 - Nhập đạo
Như vậy, Functional Programming là nghệ thuật lập trình trong đó ta: sử dụng functions để điều khiển workflow tuân thủ 2 nguyên tắc immutability và purity...
Posted 2 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Functional Programming - Phần 1 - Con đường sáng
Lúc bấy giờ, Tin giới Tây phương xuất hiện 2 lão quái Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu nửa bước cảm ngộ ý cảnh là đột phá tới cảnh giới Hóa Thần....
Posted 2 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Cấu hình HTTPS với nginx và Let's Enscrypt
HTTPS là giao thức bảo mật khi trao đổi dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ web. Bài viết này hướng dẫn cách tạo SSL Certificate bằng Let's Enscrypt và kích hoạt HTTPS cho website.
Posted 3 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Cài đặt ROM Global cho Mi Max 2 của Xiaomi
Hướng dẫn unlock bootloader và cài đặt ROM quốc tế cho Mi Max 2
Posted 3 years ago | Công nghệ Hướng dẫn Android Xiaomi
Tạo swap trên máy chủ linux
Cho dù với lượng RAM vật lý dư dả, chúng ta vẫn nên tạo thêm swap để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của hệ thống. Bài này chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng swap để tăng lực cho máy chủ web hoặc các máy tính thiếu RAM.
Posted 4 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Two-ways data binding với Object.observe
Các framework Javascript thường nhấn mạnh vào tính năng data binding như một ưu thế nổi bật của chúng. Nhưng thực ra bạn có thể thêm data binding vào ứng...
Posted 5 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Tạo môi trường dev thông minh bằng virtual machine
Setup environment trên máy tính để dev là công việc bắt buộc phải làm ngay khi bước vào triển khai dự án. Websites và webapps ngày nay thường được build...
Posted 5 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Cài đặt NodeJS trên WebFaction server
( Note: WebFaction hiện đã tích hợp Node.js dưới dạng one-click install, bài hướng dẫn này được viết trước đó. Nay chỉ để tham khảo nếu bạn muốn cài đặt...
Posted 7 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Tôi đã cài đặt ChromeOS như thế nào?
Ngay từ khi ChromeOS mới ra mắt, tôi đã thử trải nghiệm phiên bản Chrominum qua môi trường giả lập với VirtualBox. Sau đó, tôi cũng test thêm bằng việc cài...
Posted 7 years ago | Hướng dẫn Công nghệ