Displaying 10 of total 23 results with tag Hướng dẫn. Remove tag
Tạo nhanh dev environment trên Linux Mint
(Cập nhật mới nhất vào ngày 12/3/2015) Linux Mint là một distro phát triển dựa trên Ubuntu, nhưng đi theo một hướng riêng biệt và nhất quán. Trong khi...
Posted 7 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Xây dựng Rich Text Editor - Phần 4
Xử lý các command copy, cut và paste Clipboard là một vùng nhớ tạm trong window, nơi chứa dữ liệu mà chúng ta đã copy hay cut. Các ứng dụng khác nhau vẫn...
Posted 13 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Xây dựng Rich Text Editor - Phần 3
Viết class cho editor Khi nắm được những khái niệm xung quanh thuộc tính designMode và phương thức execCommand, việc xây dựng Rich Text Format Editor không...
Posted 13 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Xây dựng Rich Text Editor - Phần 2
Nhắc lại cú pháp của execCommand: editableDocument.execCommand(sCommand [, bUserInterface] [, vValue]) Trong đó: editableDocument : tên biến tham chiếu đến...
Posted 13 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Xây dựng Rich Text Editor - Phần 1
Từ DesignMode đến 1 Rich Text Editor đơn giản Đã có khá nhiều trình soạn thảo văn bản WYSIWYG miễn phí được share trên mạng, nhưng nếu bạn là một web...
Posted 13 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
AJAX và một số kỹ thuật liên quan - Phần 5
Các khái niệm schema, namespace, XSD, DTD... Vì SOAP là sự kết hợp giữ HTTP và XML, nên khi làm việc với SOAP, bạn cần nắm được những khái niệm cơ bản về...
Posted 13 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
AJAX và một số kỹ thuật liên quan - Phần 4
IV. Đối tượng XMLHttpRequest AJAX là kết quả của một trò chơi ghép hình, trên sân chơi của những người tiên phong. Có hai lý do khiến tôi liên tưởng AJAX...
Posted 13 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
AJAX và một số kỹ thuật liên quan - Phần 3
III. Sử dụng XML Trong phần đầu tiên của topic này, chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng iframe để load trước dữ liệu và cập nhật nội dung cho 1 trang web mà...
Posted 13 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
AJAX và một số kỹ thuật liên quan - Phần 2
II. Chèn thêm Script Một người sử dụng ít quan tâm đến kỹ thuật, chỉ thấy trang web như 1 sản phẩm ở giai đoạn cuối cùng, với hình ảnh, âm thanh, chữ nghĩa...
Posted 13 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
AJAX và một số kỹ thuật liên quan - Phần 1
Nói đến công nghệ AJAX , người ta thường nghĩ ngay đến đối tượng XMLHttpRequest, nhưng thực ra AJAX không chỉ có vậy. Và chúng ta cũng không chỉ có AJAX....
Posted 13 years ago | Hướng dẫn Công nghệ