Displaying all results with tag Hướng dẫn. Remove tag
Di chuyển đối tượng trên trang web - Phần 3
Di chuyển một đối tượng bằng cách rê thả chuột cũng khá thú vị. Nhưng còn với bàn phím thì sao? Chúng ta cũng có thể dùng các phím "mũi tên", hay...
Posted 13 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Di chuyển đối tượng trên trang web - Phần 2
Một trang web được xây dựng như ví dụ trước cho phép chúng ta kéo thả các đối tượng trên nhiều nền trình duyệt khác nhau. Tôi đã test trên IE 6+, Opera 8+,...
Posted 13 years ago | Hướng dẫn Công nghệ
Di chuyển đối tượng trên trang web - Phần 1
Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy cùng nhau tạo một số hàm sẽ dùng tới nhiều lần trong loạt bài viết này. Về sau chúng ta xem đây như một thư viện đã được...
Posted 13 years ago | Hướng dẫn Công nghệ